วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Kreyser Askold (1902)


หนังสือทำโมเดลเรือกระดาษ (ภาษารัสเซีย)
Scale: 1:200 - JPG/RAR - 6.4 MB