วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

JSC-255 Light Cruiser SMS Emden


หนังสือทำโมเดลเรือกระดาษ
Scale: 1:250 - PDF/RAR - 14 pages - 15.1 MB