วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Jane's Battles With The Luftwaffe


Jane's Battles With The Luftwaffe: The Bomber Campaign Against Germany 1942-45
Martin W. Bowman, Theo Boiten
Harper Collins
2001
ISBN: 0007113633
240 Pages - PDF - 68 MB