วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Fly Model 135 - ZSU-23-4M Shilka


หนังสือทำโมเดลกระดาษ
Polish - PDF/RAR - pages 34 - 9.73 Mb