วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Concrete Battleship: Fort Drum, El Fraile Island, Manila Bay


Francis J. Allen

Pictorial Histories Publishing Company - 1999
ISBN: 0929521064
66 pages - PDF - 19.32 MB