วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Battle of Surigao Strait


Anthony P. Tully
Indiana University Press - Twentieth-Century Battles
2009
English - 352 pages
ISBN: 978-0-253-35242-2 - PDF/RAR - 4.35 MB