วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Anatomy of the Ship - The Battleship DREADNOUGHT


John Roberts
Conway Maritime Press Ltd 2002
ISBN: 085177895X
256 Pages - PDF - 57 MB