วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

1948. A History of the First Arab-Israeli War


Benny Morris - Yale University Press - 2008 - ISBN: 0300126964 - 561 pages - PDF/RAR - 3.35 MB